FISCALE VOORDELEN VOERTUIGBEVEILIGING

Als uw voertuig blijft staan en/of niet leeggeroofd wordt is dat al het grootste fiscale voordeel wat we wellicht kunnen bieden. Investeren in beveiliging is dus absoluut geen weggegooid geld.

Met bijvoorbeeld een Bearlock versnellingsbakslot of een Alarm is de kans vele malen groter dat uw voertuig op zijn plek blijft staan. Dat zelfde geldt voor sloten in uw laadruimte. Uw gereedschap is belangrijk, dus een Laadruimtebeveiliging is een zeer goede investering wat zichzelf al snel terugverdient. Voorkomen is altijd beter dan genezen!

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag ter beveiliging van uw bus(sen) worden veel van onze oplossingen worden gezien als duurzame investering en komen dus in aanmerking voor de fiscale KIA-regeling (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), die een extra fiscaal voordeel oplevert van 28%.

Verzekeringseisen & verzekeringsvoordeel

Op het moment dat u een verzekering aanvraagt voor uw bus(sen) zal de verzekeraar of tussenpersoon een clausule opnemen waarin staat vermeld of, en zo ja welke beveiliging verplicht is voor de te betalen premie. Goede beveiliging is dus niet altijd verplicht bij het afsluiten van een verzekering, maar wordt wel steeds vaker geëist. Voor sommige duurdere bestelbussen of bussen met een behoorlijke waarde aan inhoud, stelt de verzekeraar een bepaalde beveiligingsklasse verplicht. Daarnaast zijn er verzekeraars die een korting op bijvoorbeeld de premie geven als er een goedgekeurde beveiliging is ingebouwd. Deze goedkeuring bestaat veelal uit een SCM / vbv keuring.

Ook systemen zonder deze goedkeuring worden steeds vaker door verzekeraars aanbevolen. Simpelweg omdat iedere beveiliging een belemmering is voor een inbreker en/of dief en een keuring door het SCM voor sommige fabrikanten niet haalbaar is.